Поверителност

Ние имаме най-съвременните и утвърдени приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите.

Online магазинът Rosesandcrystals.com не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която Вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни (предоставяне на информация на куриерска фирма, която е нужна за доставка), и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на Rosesandcrystals.com и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.
Rosesandcrystals.com не носи отговорност, в случай, че Вие волно или неволно предоставите информация относно личните си данни на трети лица.

Ние нямаме достъп до Вашата парола. Вие сте единствените, които могат да извършват корекции спрямо нея, съответна отговорността относно конфиденциалността на паролата Ви е изцяло Ваша.

Нашият сайт rosesandcrystals.com гарантира сигурноста на данните, които потребителите изпращат със SSL кодиране. Сайта е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за работа с лични данни в Комисията за защита на личните данни като администратор вписан в регистъра под номер 433742.

От съображения за сигурност, Ви приканваме паролата Ви да бъде съчетание от цифри и главна и малки букви. 

При подаване на невярна или непълна информация от Ваша страна, фирмата не носи отговорност за неизпълнението на договорните или законови задължения.

Created by Rosie Concept Web Design 2017 Do NOT follow this link or you will be banned from the site!